Izoblikovanje površja

Površje se je že v preteklosti spreminjalo in seveda se tudi danes. Spreminjajo pa ga lahko notranji ali zunanji dejavniki.

LEDENIKI

Po mojem mnenju so največji preoblikovalci površja ledeniki. Te nastanejo, tam kjer je večni sneg, torej nad snežno mejo ali nad  ločnico večnega snega. Ta sneg se zaradi svoje lastne teže in konstantnega taljenja in zmrzovanja po nekaj desetletjih delovanja preobrazi v led. Tako nastane ledenik, ki zaradi svoje gravitacije zelo počasi drsi navzdol. Tako ustvarja nove oblike površja, kot so: krnice – neke vrste kotanj, ki po koncu poledenitve postanejo jezera, doline U – doline (danes jih v Posočju že zelo težko opazimo, saj se je oblikovanje površja po umiku ledenka še nadaljevalo), ki so nastale iz dolin V, nastajajo tudi razni grebeni, morene – za temi po navadi nastanejo jezera in še mnogo drugih. Obstajal pa je tudi soški ledenik. Dolg je bil približno 70 km in debel 500m metrov. Danes je vidnih še veliko delovanja ledenikov, ki so opisani zgoraj, večina teh pa je zavarovanih, kot naravni spomenik.

REKE

Veliko vpliva na relief v Posočju pa je imela tudi reka Soča, z mnogimi drugimi pritoki. V rekah potekata erozija in akumulacija, torej odnašanje in nanašanje v našem primeru kamnin. V rekah pa so nastala in nastajajo tudi razna korita, soteske, brzice, slapove… Spreminja pa se tudi sam tok reke, v rimskih časih je tekla mimo Ogleja.

VETER

Tudi pri vetru poznamo erozijo in akumulacijo. Tako delci, ki jih nosi veter brusijo razne skale ob katere se zadane. Lahko pa tudi kotali razne delce.

VODA
Na obliko reliefa vpliva tudi voda. Npr. ko voda med skalami zamrzne. Tako se prostornina poveča in skala razpade.

POTRESI

V posočju so zaradi stalnega izpodrivanja Afrišek pološče Evrazijske zelo pogosti tudi potresi. Zelo znani so potresi leta 1979, 1998 in 2004. Na srečo v nobenem ni bilo veliko smrtnih žrtev. Vsi potresi pa so za sabo pustili zelo velike spremembe v naravi. uničenih je bilo veliko spomenikov iz prve svetove vojne. Pojavile so se tudi različne vrste podorvov (sklanati, klinasti…) in plazov.

1 thought on “Izoblikovanje površja

 1. VIRI:
  • GEOGRAFIJA: Shematski pregledi. Ljubljana : Tehniška založba Slovenije. 1996.

  • ESKOGENI1. [Citirano 15.sept.2012; 9:15]. Dostopno na spletnem naslovu: .

  • sno 1. letnik 05 snov do prebivalstva. Dijaska.net. [Citiran 15.sept.2012; 09.15]. Dostopno na spletnem naslovu: .

  • Soča [online]. Wikipedia, the free encyclopedia. [Citirano 15. sep. 2012; 09:15]. Dostopno na spletnem naslovu: .

  • Soški ledenik[online]. Wikipedia, the free encyclopedia. [Citirano 15. sept. 2012; 09:15]. Dostopno na spletnem naslovu: .

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja