Triglavski narodni park (TNP)

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Razprostira se na severovzhodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo,  v jugovzhodnem delu alpskega masiva in severozahodno od Jadranskega morja.  Nahaja se na območju Julijskih Alp. Triglavski narodni park obsega  4% površine Slovenije.  Ime je dobil po gori Triglav, najvišjemu vrhu Slovenije.

Namen Triglavskega narodnega parka je skrbeti za oz. ohraniti naravno in kulturno dediščino, seveda pa je tudi namenjen  vzgojnemu in izobraževalnemu delu ter raziskovanju.  Čeprav so se ideje o ustanovitvi parka pojavile že leta 1908, je park, takrat imenovani  Alpski varstveni park,  ki je obsegal Dolini sedmerih jezer,  nastal  leta 1924. Med 1. in 2. svetovno vojno je park prenehal obstajati in šele leta 1961 je bil Triglavski narodni park ponovno ustanovljen.  Leta 1981 so park razširili (cca. 84.000ha)in se sedaj nahaja v sedmih občinah:  Bovec,  Bohinj,  Kranjska Gora,  Bled, Tolmin, Kobarid, Jesenice.

Območje v parku ima zelo pestro kamninsko zgradbo.  Najdemo lahko dolomit,  apnenec,  lapor, glinavec, peščenjak s fosili in tudi ostanke vulkanskih kamnin.  Zaradi mladonagubanega gorstva (Vzhodne Julijske Alpe)  ima park ogromno ostrih vrhov,  strmin,  ledeniško preoblikovanih dolin in zelo malo ravnih območij.  Julijske Alpe so močno preoblikovali ledeniki,  kar je vplivalo na nastanek širokih in koritastih dolin,  jezer,  moren …

Poleg pestrosti kamnin v Triglavskem narodnem parku najdemo tudi ogromno rastlinskih in živalskih vrst.  Velika večina jih je endemitov,  kar pomeni,  da jih lahko najdemo samo tam.  Najbolj znani živalski predstavniki so gamsi, svizci ter ptici planinska kavka ter ruševec.  Med rastlinami pa so najbolj poznane triglavska roža,  bohinjska perunika,  planika,  encijan  …

V Triglavskem narodnem parku moramo upoštevati določena pravila, ki  prepovedujejo:  trganje rastlin,  motenje živali,  smetenje,  kurjenje ognja,  vožnjo z motornimi vozili ter hojo po neoznačenih poteh.  Za tak red skrbijo naravovarstveni nadzorniki,  ki vodijo, usmerjajo in opozarjajo obiskovalce narodnega parka.  Nadzorniki lahko kršitelje kaznujejo,  večje kršitelje pa predajo pristojnim inšpekcijskim družbam.

Zanimivosti:

– Za osrčje Triglavskega narodnega parka veljajo bolj stroga pravila, medtem ko za širšo okolico blažja.

– Povprečna višina narodnega parka je približno 1300m.

–  Najnižja točka v parku se nahaja na 180m nadmorske višine,  kar pomeni,  da je razlika med najnižjo in najvišjo točko v narodnem parku skoraj 2700m.

Meta Mramor

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja